Senegal
Senegal

Phí gửi tiền từ Úc tới Senegal

Chọn một quốc gia bên dưới để xem cách tính giá của Remitly

SenegalSenegalOpen

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Bắt đầu

Gửi tiền đến Senegal

Phí chuyển tiền để nhận bằng Franc CFA Tây Phi

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$5.99$3.99