Phí chuyển tiền tại Úc đến Philippines

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

PhilippinesPhilippinesOpen

Send money to tại Philippines

Fees for when your recipient receives in Peso Philippine.

Bank DepositMobile MoneyCash PickupHome Delivery
Remitly
$0
$0
$4.99
$4.99
Remitly
$0
Bank Deposit
$0
Mobile Money
$4.99
Cash Pickup
$4.99
Home Delivery

Fee-free bank deposit, mobile wallet transfers: We waive fees when you choose digital delivery methods.

Gửi tiền từ Úc đến tại Philippines

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay