Tỉ giá ấn định
Paraguay
4253.00 PYG

Phí chuyển tiền tại Úc đến Paraguay

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

ParaguayParaguayOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Gửi tiền đến Paraguay

Phí chuyển tiền để nhận bằng Guarani Paraguay

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 - $99.99$4.99$3.99
$100 - $199.99$5.99$3.99
$200 - $299.99$6.99$3.99
$300 - $399.99$7.99$3.99
$400 - $499.99$8.99$3.99
$500 - $599.99$9.99$3.99
$600 - $699.99$10.99$3.99
$700 - $799.99$11.99$3.99
$800 - $899.99$12.99$3.99
$900 - $999.99$13.99$3.99
$1000 - $1499.99$19.99$3.99
$1500 - $1999.99$29.99$3.99
$2000 - $2499.99$39.99$3.99
$2500 - $2999.99$49.99$3.99
$3000 - $3499.99$59.99$3.99
$3500 - $3999.99$69.99$3.99
$4000 - $4499.99$79.99$3.99
$4500 - $4999.99$89.99$3.99
$5000 - $5499.99$99.99$3.99
$5500 - $5999.99$109.99$3.99
$6000 - $6499.99$119.99$3.99
$6500 - $6999.99$129.99$3.99
$7000 - $7499.99$139.99$3.99
$7500 hoặc lựa chọn khác$149.99$3.99

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 - $99.99$4.99$3.99
$100 - $199.99$5.99$3.99
$200 - $299.99$6.99$3.99
$300 - $399.99$7.99$3.99
$400 - $499.99$8.99$3.99
$500 - $599.99$9.99$3.99
$600 - $699.99$10.99$3.99
$700 - $799.99$11.99$3.99
$800 - $899.99$12.99$3.99
$900 - $999.99$13.99$3.99
$1000 - $1499.99$19.99$3.99
$1500 - $1999.99$29.99$3.99
$2000 - $2499.99$39.99$3.99
$2500 - $2999.99$49.99$3.99
$3000 - $3499.99$59.99$3.99
$3500 - $3999.99$69.99$3.99
$4000 - $4499.99$79.99$3.99
$4500 - $4999.99$89.99$3.99
$5000 - $5499.99$99.99$3.99
$5500 - $5999.99$109.99$3.99
$6000 - $6499.99$119.99$3.99
$6500 - $6999.99$129.99$3.99
$7000 - $7499.99$139.99$3.99
$7500 hoặc lựa chọn khác$149.99$3.99