Tỉ giá ấn định
Kenya
Chuyển tiền thông thường 79.00 KES | Chuyển tiền tốc hành 78.39 KES

Phí chuyển tiền tại Úc đến Kenya

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

KenyaKenyaOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Kenya

Phí chuyển tiền để nhận bằng Shilling Kenya

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$0.00$0.00