Tỉ giá ấn định
Hungary
203.69 HUF

Phí chuyển tiền tại Úc đến Hungary

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

HungaryHungaryOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Gửi tiền đến Hungary

Phí chuyển tiền để nhận bằng Forint

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 - $199.99$3.99$2.99
$200 - $399.99$5.99$2.99
$400 - $599.99$7.99$2.99
$600 - $799.99$9.99$2.99
$800 - $999.99$11.99$2.99
$1000 - $1199.99$13.99$2.99
$1200 - $1399.99$15.99$2.99
$1400 - $1599.99$17.99$2.99
$1600 hoặc lựa chọn khác$19.99$2.99