Tỉ giá ấn định
Hong Kong
Chuyển tiền thông thường 5,44 HKD | Chuyển tiền tốc hành 5,42 HKD

Phí chuyển tiền tại Úc đến Hong Kong

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

Hong KongHong KongOpen

Gửi tiền đến Hong Kong

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô la Hồng Kông

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$3.99$3.99

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng