Tỉ giá ấn định
Gambia
35.51 GMD

Phí chuyển tiền tại Úc đến Gambia

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

GambiaGambiaOpen

Gửi tiền đến Gambia

Phí chuyển tiền để nhận bằng GMD

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$5.99$4.99

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng