Tỉ giá ấn định
Pháp
Chuyển tiền thông thường 0,68 EUR | Chuyển tiền tốc hành 0,67 EUR

Phí chuyển tiền tại Úc đến Pháp

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

PhápPhápOpen

Gửi tiền đến Pháp

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đồng Euro

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$0.00$0.00

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng