Ecuador
Ecuador

Phí chuyển tiền tại Úc đến Ecuador

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

EcuadorEcuadorOpen

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Gửi tiền đến Ecuador

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 - $99.99$5.99$3.99
$100 - $199.99$7.99$3.99
$200 - $299.99$9.99$3.99
$300 - $399.99$11.99$3.99
$400 - $499.99$13.99$3.99
$500 - $599.99$15.99$3.99
$600 - $699.99$17.99$3.99
$700 - $799.99$19.99$3.99
$800 - $899.99$21.99$3.99
$900 - $999.99$23.99$3.99
$1000 - $1499.99$29.99$3.99
$1500 - $1999.99$39.99$3.99
$2000 - $2499.99$49.99$3.99
$2500 - $2999.99$59.99$3.99
$3000 - $3499.99$69.99$3.99
$3500 - $3999.99$79.99$3.99
$4000 - $4499.99$89.99$3.99
$4500 - $4999.99$99.99$3.99
$5000 - $5499.99$109.99$3.99
$5500 - $5999.99$119.99$3.99
$6000 - $6499.99$129.99$3.99
$6500 - $6999.99$139.99$3.99
$7000 hoặc lựa chọn khác$149.99$3.99