Djibouti
Djibouti

Phí gửi tiền từ Úc tới Djibouti

Chọn một quốc gia bên dưới để xem cách tính giá của Remitly

DjiboutiDjiboutiOpen

Gửi tiền đến Djibouti

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$6.99$3.99

Phí chuyển tiền để nhận bằng DJF

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$5.99$4.99

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Bắt đầu