Tỉ giá ấn định
Czech Republic
15.40 CZK

Phí chuyển tiền tại Úc đến Czech Republic

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

Czech RepublicCzech RepublicOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Gửi tiền đến Czech Republic

Phí chuyển tiền để nhận bằng Koruna Séc

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 - $199.99$3.99$1.99
$200 - $399.99$5.99$1.99
$400 - $599.99$7.99$1.99
$600 - $799.99$9.99$1.99
$800 - $999.99$11.99$1.99
$1000 - $1199.99$13.99$1.99
$1200 - $1399.99$15.99$1.99
$1400 - $1599.99$17.99$1.99
$1600 hoặc lựa chọn khác$19.99$1.99