Tỉ giá ấn định
Colombia
2299.59 COP

Phí chuyển tiền tại Úc đến Colombia

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

ColombiaColombiaOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Gửi tiền đến Colombia

Phí chuyển tiền để nhận bằng Peso Colombia

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 - $99.99$3.99$2.99
$100 - $199.99$4.49$2.99
$200 - $299.99$4.99$2.99
$300 - $399.99$5.49$2.99
$400 - $499.99$5.99$2.99
$500 - $599.99$6.49$2.99
$600 - $699.99$6.99$2.99
$700 - $799.99$7.49$2.99
$800 - $899.99$7.99$2.99
$900 - $999.99$8.49$2.99
$1000 - $1499.99$9.99$2.99
$1500 - $1999.99$11.99$2.99
$2000 - $2499.99$13.99$2.99
$2500 - $2999.99$15.99$2.99
$3000 - $3499.99$17.99$2.99
$3500 - $3999.99$19.99$2.99
$4000 - $4499.99$21.99$2.99
$4500 - $4999.99$23.99$2.99
$5000 - $5499.99$25.99$2.99
$5500 - $5999.99$27.99$2.99
$6000 - $6499.99$29.99$2.99
$6500 - $6999.99$31.99$2.99
$7000 - $7499.99$33.99$2.99
$7500 - $7999.99$35.99$2.99
$8000 - $8499.99$37.99$2.99
$8500 - $8999.99$39.99$2.99
$9000 - $9499.99$41.99$2.99
$9500 hoặc lựa chọn khác$43.99$2.99