ÚcÚcÚcAUS
 • ÚcÚc
 • MỹMỹ
 • ÁoÁo
 • BỉBỉ
 • CanadaCanada
 • Đan MạchĐan Mạch
 • Phần LanPhần Lan
 • ĐứcĐức
 • IrelandIreland
 • ÝÝ
 • Hà LanHà Lan
 • Na UyNa Uy
 • Tây Ban NhaTây Ban Nha
 • Thuỵ ĐiểnThuỵ Điển
 • Vương quốc AnhVương quốc Anh
 • PhápPháp
Tiếng ViệtVI
Tỉ giá ấn định
Bolivia
4.72 BOB

Phí chuyển tiền tại Úc đến Bolivia

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

BoliviaBoliviaOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Gửi tiền đến Bolivia

Phí chuyển tiền để nhận bằng Boliviano Bolivia

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 - $99.99$5.99$3.99
$100 - $199.99$6.99$3.99
$200 - $299.99$7.99$3.99
$300 - $399.99$8.99$3.99
$400 - $499.99$9.99$3.99
$500 - $599.99$10.99$3.99
$600 - $699.99$11.99$3.99
$700 - $799.99$12.99$3.99
$800 - $899.99$13.99$3.99
$900 - $999.99$14.99$3.99
$1000 - $1499.99$19.99$3.99
$1500 - $1999.99$24.99$3.99
$2000 - $2499.99$29.99$3.99
$2500 - $2999.99$34.99$3.99
$3000 - $3499.99$39.99$3.99
$3500 - $3999.99$44.99$3.99
$4000 - $4499.99$49.99$3.99
$4500 - $4999.99$54.99$3.99
$5000 - $5499.99$59.99$3.99
$5500 - $5999.99$64.99$3.99
$6000 - $6499.99$69.99$3.99
$6500 - $6999.99$74.99$3.99
$7000 - $7499.99$79.99$3.99
$7500 - $7999.99$84.99$3.99
$8000 - $8499.99$89.99$3.99
$8500 - $8999.99$94.99$3.99
$9000 hoặc lựa chọn khác$99.99$3.99

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đô La Mỹ

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 - $99.99$4.99$3.99
$100 - $199.99$5.99$3.99
$200 - $299.99$6.99$3.99
$300 - $399.99$7.99$3.99
$400 - $499.99$8.99$3.99
$500 - $599.99$9.99$3.99
$600 - $699.99$10.99$3.99
$700 - $799.99$11.99$3.99
$800 - $899.99$12.99$3.99
$900 - $999.99$13.99$3.99
$1000 - $1499.99$14.99$3.99
$1500 - $1999.99$19.99$3.99
$2000 - $2499.99$24.99$3.99
$2500 - $2999.99$29.99$3.99
$3000 - $3499.99$34.99$3.99
$3500 - $3999.99$39.99$3.99
$4000 - $4499.99$44.99$3.99
$4500 - $4999.99$49.99$3.99
$5000 - $5499.99$54.99$3.99
$5500 - $5999.99$59.99$3.99
$6000 - $6499.99$64.99$3.99
$6500 - $6999.99$69.99$3.99
$7000 - $7499.99$74.99$3.99
$7500 - $7999.99$79.99$3.99
$8000 - $8499.99$84.99$3.99
$8500 - $8999.99$89.99$3.99
$9000 - $9499.99$94.99$3.99
$9500 hoặc lựa chọn khác$99.99$3.99