ÚcÚcÚcAUS
 • ÚcÚc
 • MỹMỹ
 • ÁoÁo
 • BỉBỉ
 • CanadaCanada
 • Đan MạchĐan Mạch
 • Phần LanPhần Lan
 • ĐứcĐức
 • IrelandIreland
 • ÝÝ
 • Hà LanHà Lan
 • Na UyNa Uy
 • Tây Ban NhaTây Ban Nha
 • Thuỵ ĐiểnThuỵ Điển
 • Vương quốc AnhVương quốc Anh
 • PhápPháp
Tiếng ViệtVI
Tỉ giá ấn định
Bangladesh
55.91 BDT

Phí chuyển tiền tại Úc đến Bangladesh

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

BangladeshBangladeshOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Gửi tiền đến Bangladesh

Phí chuyển tiền để nhận bằng Taka Bangladesh

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 - $499.99$4.99$3.99
$500 - $999.99$7.49$3.99
$1000 - $1499.99$9.99$3.99
$1500 - $1999.99$12.49$3.99
$2000 - $2499.99$14.99$3.99
$2500 - $2999.99$17.49$3.99
$3000 - $3499.99$19.99$3.99
$3500 - $3999.99$22.49$3.99
$4000 - $4499.99$24.99$3.99
$4500 - $4999.99$27.49$3.99
$5000 - $5499.99$29.99$3.99
$5500 - $5999.99$32.49$3.99
$6000 - $6499.99$34.99$3.99
$6500 - $6999.99$37.49$3.99
$7000 - $7499.99$39.99$3.99
$7500 - $7999.99$42.49$3.99
$8000 - $8499.99$44.99$3.99
$8500 - $8999.99$47.49$3.99
$9000 - $9499.99$49.99$3.99
$9500 hoặc lựa chọn khác$52.49$3.99