Albania
Albania

Phí gửi tiền từ Úc tới Albania

Chọn một quốc gia bên dưới để xem cách tính giá của Remitly

AlbaniaAlbaniaOpen

Gửi tiền đến Albania

Phí chuyển tiền để nhận bằng ALL

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$4.99$2.99

Phí chuyển tiền để nhận bằng Đồng Euro

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$4.99$4.99

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Bắt đầu