Senegal
Senegal

Mga fee para sa pagpapadala ng pera sa Senegal mula sa Australia

Pumili ng bansa sa ibaba para makita ang pagpepresyo ng Remitly

SenegalSenegalOpen

Mabibilis na pag-transfer araw-araw

Mabababang fee para sa pagpapadala ng pera sa pamamagitan ng debit o credit card

Magsimula

Mag-pera-padala sa Senegal

Mga fee kapag tumanggap ang iyong recipient sa CFA Francs

Magpadala ng Halagang (AUD)

Fee ng Express

Fee ng Economy

$0 o higit pa$5.99$3.99