Bolivia
Bolivia

Mga fee para sa pagpapadala ng pera mula sa Australia papunta sa Bolivia

Pumili ng bansa sa ibaba para makita ang pagpepresyo ng Remitly

BoliviaBoliviaOpen

Mabibilis na pag-transfer araw-araw

Mabababang fee para sa pagpapadala ng pera sa pamamagitan ng debit o credit card

Magsimula

Mag-pera-padala sa Bolivia

Mga fee kapag tumanggap ang iyong recipient sa Bolivian Bolivianos

Magpadala ng Halagang (AUD)

Fee ng Express

$0 o higit pa$5.99

Mga fee kapag tumanggap ang iyong recipient sa US Dollars

Magpadala ng Halagang (AUD)

Fee ng Express

$0 - $99.99$4.99
$100 - $199.99$5.99
$200 - $299.99$6.99
$300 - $399.99$7.99
$400 - $499.99$8.99
$500 - $599.99$9.99
$600 - $699.99$10.99
$700 - $799.99$11.99
$800 - $899.99$12.99
$900 - $999.99$13.99
$1000 - $1499.99$14.99
$1500 - $1999.99$19.99
$2000 - $2499.99$24.99
$2500 - $2999.99$29.99
$3000 - $3499.99$34.99
$3500 - $3999.99$39.99
$4000 - $4499.99$44.99
$4500 - $4999.99$49.99
$5000 - $5499.99$54.99
$5500 - $5999.99$59.99
$6000 - $6499.99$64.99
$6500 - $6999.99$69.99
$7000 - $7499.99$74.99
$7500 - $7999.99$79.99
$8000 - $8499.99$84.99
$8500 - $8999.99$89.99
$9000 - $9499.99$94.99
$9500 o higit pa$99.99