Bahrain
Bahrain

Mga fee para sa pagpapadala ng pera sa Bahrain mula sa Australia

Pumili ng bansa sa ibaba para makita ang pagpepresyo ng Remitly

BahrainBahrainOpen

Mag-pera-padala sa Bahrain

Mga fee kapag tumanggap ang iyong recipient sa Bahraini Dinar

Magpadala ng Halagang (AUD)

Fee ng Express

Fee ng Economy

$0 o higit pa$2.49$1.49

Mabibilis na pag-transfer araw-araw

Mabababang fee para sa pagpapadala ng pera sa pamamagitan ng debit o credit card

Magsimula