ออสเตรเลียออสเตรเลียออสเตรเลียAUS

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากออสเตรเลียไปยังสหรัฐอเมริกา

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาOpen

ส่งเงินไปยัง สหรัฐอเมริกา

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

ส่งจำนวนเงิน (AUD)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

ค่าธรรมเนียมแบบประหยัด

$0 หรือมากกว่านั้น$2.99$1.99

โอนเงินกลับบ้านไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย Remitly

การโอนที่ไร้กังวลสำหรับคุณและคนที่คุณรัก

โอนตอนนี้