Tỉ giá ấn định
Mexico
20,94 MXN

Phí chuyển tiền tại Áo đến Mexico

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

MexicoMexicoOpen

Gửi tiền đến Mexico

Phí chuyển tiền để nhận bằng Peso Mexico

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 hoặc lựa chọn khác€4.49

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng