Khi sử dụng Remitly các bạn đã đồng ý với để chúng tôi lưu giữ cookies cho trải nghiệm của bạn được tốt hơn.

Giới thiệu Remitly với bạn bè và nhận ưu đãi cho lần gửi tiền tiếp theo.

Bạn bè mà bạn giới thiệu chỉ cần đăng ký tài khoản thông qua đường dẫn bạn chia sẻ và gửi tiền lần đầu thành công với Remitly.

Người được giới thiệu phải là người dùng Remitly mới và không sống cùng địa chỉ với bạn để bạn có thể nhận thưởng. Nhấn vào đây để biết chi tiết về chương trình.

Giới thiệu Remitly với bạn bè

Bạn đã sẵn sàng giới thiệu Remitly chưa? Hãy làm theo các bước sau đây để nhận ưu đãi cho lần gửi tiền tiếp theo.

Giới thiệu bạn bè
Chia sẻ liên kết đặc biệt của bạn với bạn bè.
Đăng ký với Remitly
Khuyến khích bạn bè đăng ký với Remitly bằng liên kết đặc biệt của bạn.
Nhận phần thưởng
Cả hai bạn sẽ nhận được tiền để dùng cho lần gửi tiếp theo sau khi bạn của bạn gửi tiền thành công.
nhận thưởng không giới hạn

Chương trình giới thiệu Remitly luôn có ưu đãi dành cho bạn và người mà bạn giới thiệu thành công, và không giới hạn số lượng người bạn có thể giới thiệu!