Gambia
Gambia

Phí gửi tiền từ Áo tới Gambia

Chọn một quốc gia bên dưới để xem cách tính giá của Remitly

GambiaGambiaOpen

Gửi tiền đến Gambia

Phí chuyển tiền để nhận bằng GMD

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 hoặc lựa chọn khác€2.99

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Bắt đầu