Tỉ giá ấn định
Burundi
2.146,46 BIF

Phí chuyển tiền tại Áo đến Burundi

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

BurundiBurundiOpen

Gửi tiền đến Burundi

Phí chuyển tiền để nhận bằng BIF

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 hoặc lựa chọn khác€2.99

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng