Tỉ giá ấn định
Benin
653,01 XOF

Phí chuyển tiền tại Áo đến Benin

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

BeninBeninOpen

Gửi tiền đến Benin

Phí chuyển tiền để nhận bằng Franc CFA Tây Phi

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 - €49.99€1.99
€50 - €99.99€2.99
€100 - €199.99€5.99
€200 - €299.99€8.99
€300 - €499.99€12.99
€500 - €699.99€15.99
€700 hoặc lựa chọn khác€18.99

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng