Bhutan
Bhutan

Phí chuyển tiền tại United Arab Emirates đến Bhutan

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

BhutanBhutanOpen

Gửi tiền đến Bhutan

Phí chuyển tiền để nhận bằng BTN

Gửi số tiền (AED)

Phí chuyển tiền tốc hành

د.إ0 hoặc lựa chọn khácد.إ0.00

Gửi tiền từ United Arab Emirates đến Bhutan

Tham gia cùng hàng triệu người đã tin dùng Remitly để gửi tiền về nhà

Gửi ngay