ออสเตรเลียออสเตรเลียออสเตรเลียAUS
แอลเบเนีย
แอลเบเนีย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากออสเตรเลียไปยังแอลเบเนีย

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

แอลเบเนียแอลเบเนียOpen

ส่งเงินไปยัง แอลเบเนีย

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน เลค

ส่งจำนวนเงิน (AUD)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

ค่าธรรมเนียมแบบประหยัด

$0 หรือมากกว่านั้น$4.99$2.99

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ยูโร

ส่งจำนวนเงิน (AUD)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

ค่าธรรมเนียมแบบประหยัด

$0 หรือมากกว่านั้น$4.99$4.99

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Get started