Theo dõi giao dịch

Bạn có thể luôn theo dõi trạng thái giao dịch, hủy hoặc điều chỉnh thông tin giao dịch mà không mất thêm phí.

Trạng thái giao dịch

Email

Không tìm được câu trả lời phù hợp? Vui lòng điền vào mẫu bên dưới hoặc gửi email đến service@remitly.com.

Chat với chúng tôi

Người thật việc thật, sẵn sàng phục vụ 24 trên 24
(888) 736-4859

Chúng tôi nói tiếng Tagalog: 24/7, 365 ngày trong năm
Chúng tôi nói tiếng Anh: 24/7, 365 ngày trong năm
Chúng tôi nói tiếng Tây Ban Nha: 24/7, 365 ngày trong năm

Gọi cho chúng tôi

Gửi kèm liên hệ

Remitly, Inc.
1111 3rd Ave., Suite 2100
Seattle, WA 98101

Chính sách phản hồi

Chúng tôi rất xin lỗi nếu dịch vụ của chúng tôi chưa làm bạn hài lòng. Chúng tôi muốn tiếp nhận góp ý và giúp bạn giải quyết vấn đề. Bạn có thể gửi email để phản hồi về dịch vụ của chúng tôi qua us-complaints@remitly.com.