ออสเตรเลียออสเตรเลียออสเตรเลียAUS
เวียดนาม
เวียดนาม

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากออสเตรเลียไปยังเวียดนาม

เลือกประเทศด้านล่างเพื่อดูราคาของ Remitly

เวียดนามเวียดนามOpen

Fast transfers every day

Low fees for sending money via debit or credit card

Get started

ส่งเงินไปยัง เวียดนาม

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอง เวียดนาม

ส่งจำนวนเงิน (AUD)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

ค่าธรรมเนียมแบบประหยัด

$0 หรือมากกว่านั้น$3.99$2.99

ค่าธรรมเนียมเมื่อผู้รับของคุณได้รับใน ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา

ส่งจำนวนเงิน (AUD)

ค่าธรรมเนียมแบบด่วน

ค่าธรรมเนียมแบบประหยัด

$0 - $99.99$4.99$3.99
$100 - $199.99$6.49$3.99
$200 - $299.99$7.99$3.99
$300 - $399.99$9.49$3.99
$400 - $499.99$10.99$3.99
$500 - $599.99$12.49$3.99
$600 - $699.99$13.99$3.99
$700 - $799.99$15.49$3.99
$800 - $899.99$16.99$3.99
$900 - $999.99$18.49$3.99
$1000 - $1499.99$19.99$3.99
$1500 - $1999.99$29.99$3.99
$2000 - $2499.99$39.99$3.99
$2500 - $2999.99$49.99$3.99
$3000 - $3499.99$59.99$3.99
$3500 - $3999.99$69.99$3.99
$4000 - $4499.99$79.99$3.99
$4500 - $4999.99$89.99$3.99
$5000 - $5499.99$99.99$3.99
$5500 - $5999.99$109.99$3.99
$6000 - $6499.99$119.99$3.99
$6500 - $6999.99$129.99$3.99
$7000 - $7499.99$139.99$3.99
$7500 หรือมากกว่านั้น$149.99$3.99