Tỉ giá ấn định
Cameroon
655,95 XAF

Phí chuyển tiền tại Bỉ đến Cameroon

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

CameroonCameroonOpen

Chuyển khoản nhanh mỗi ngày

Phí thấp khi gửi tiền qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Gửi tiền đến Cameroon

Phí chuyển tiền để nhận bằng XAF

Gửi số tiền (EUR)

Phí chuyển tiền tốc hành

€0 - €499.99€3.99
€500 hoặc lựa chọn khác€4.99