Vietnam
Vietnam

Mga fee para sa pagpapadala ng pera mula sa Belgium papunta sa Vietnam

Pumili ng bansa sa ibaba para makita ang pagpepresyo ng Remitly

VietnamVietnamOpen

Mabibilis na pag-transfer araw-araw

Mabababang fee para sa pagpapadala ng pera sa pamamagitan ng debit o credit card

Magsimula

Mag-pera-padala sa Vietnam

Mga fee kapag tumanggap ang iyong recipient sa Vietnamese Dong

Magpadala ng Halagang (EUR)

Fee ng Express

€0 o higit pa€4.99

Mga fee kapag tumanggap ang iyong recipient sa US Dollars

Magpadala ng Halagang (EUR)

Fee ng Express

€0 - €99.99€3.99
€100 - €199.99€4.99
€200 - €299.99€5.99
€300 - €399.99€6.99
€400 - €499.99€7.99
€500 - €599.99€8.99
€600 - €699.99€9.99
€700 - €799.99€10.99
€800 - €899.99€11.99
€900 - €999.99€12.99
€1000 - €1499.99€14.99
€1500 - €1999.99€19.99
€2000 - €2499.99€24.99
€2500 - €2999.99€29.99
€3000 - €3499.99€34.99
€3500 - €3999.99€39.99
€4000 - €4499.99€44.99
€4500 - €4999.99€49.99
€5000 - €5499.99€54.99
€5500 - €5999.99€59.99
€6000 - €6499.99€64.99
€6500 - €6999.99€69.99
€7000 - €7499.99€74.99
€7500 o higit pa€79.99