Tỉ giá ấn định
Rwanda
662.90 RWF

Phí chuyển tiền tại Úc đến Rwanda

Chọn nước bên dưới để xem bảng phí gửi tiền với Remitly

RwandaRwandaOpen

날마다 빠른 이체

직불 또는 신용 카드를 통해 낮은 수수료로 돈 보내기

Gửi tiền đến Rwanda

Phí chuyển tiền để nhận bằng Franc Rwanda

Gửi số tiền (AUD)

Phí chuyển tiền tốc hành

Phí chuyển tiền thông thường

$0 hoặc lựa chọn khác$5.99$3.99