Theo dõi giao dịch

Bạn có thể luôn theo dõi trạng thái giao dịch, hủy hoặc điều chỉnh thông tin giao dịch mà không mất thêm phí.

Trạng thái giao dịch

Email

Không tìm được câu trả lời phù hợp? Vui lòng điền vào mẫu bên dưới hoặc gửi email đến service-australia@remitly.com.

Chat với chúng tôi

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp 24/7, 365 ngày 1 năm.
+61 2 8607 8054

Gọi cho chúng tôi

Gửi kèm liên hệ

Remitly Australia, Pty Ltd.
Governor Phillip Tower Level 61
1 Farrer Place
Sydney
2000

Chính sách phản hồi

Chúng tôi rất xin lỗi nếu dịch vụ của chúng tôi chưa làm bạn hài lòng. Chúng tôi muốn tiếp nhận góp ý và giúp bạn giải quyết vấn đề. Bạn có thể gửi email để phản hồi về dịch vụ của chúng tôi qua au-complaints@remitly.com.