Philippines Philippines

Tôi có thể theo dõi trạng thái giao dịch không?

Giao dịch của bạn rất quan trọng với chúng tôi, thế nên chúng tôi cung cấp trạng thái giao dịch được cập nhật theo thời gian thực để bạn dễ dàng theo dõi các giao dịch của mình. Khi bạn vừa xác nhận giao dịch xong, bạn sẽ nhận được 1 biên lai với số biên lai tương ứng. Chúng tôi sẽ gửi cập nhật mới khi bạn điều chỉnh giao dịch hoặc khi giao dịch bị chậm trễ vì bất kỳ lý do gì.

Sau khi giao dịch hoàn tất, cả người gửi và người nhận sẽ nhận được thông báo rằng tiền gửi đã đến nơi.

Bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn và chọn “Các Giao Dịch” để xem tất cả các trạng thái được cập nhật.