Contact us

Có câu hỏi?

Email us

Unable to get help from our FAQ’s? Please fill out this form or send us an email at service-europe@remitly.com.

Talk to us

Real people, available 24/7 to help
201 09307

Nói tiếng Tanalog, 24/7 365 ngày 1 năm.
Nói tiếng Anh, 24 giờ 1 ngày, 7 ngày 1 tuần.
Nói tiếng Tây Ban Nha: 4AM - 10PM PT, 7 ngày 1 tuần.

Call us

Track your transfer

Always know where your money is, and cancel or edit a transfer at no additional charge.

Trạng thái giao dịch

Gửi kèm liên hệ

Remitly U.K., Ltd.
Ten Bishops Square
Eighth Floor
London
E1 6EG
United Kingdom

Remitly U.K., Ltd. được uỷ quyền và điều chỉnh bởi Financial Conduct Authority dưới Payment Services Regulations 2009 (số tham chiếu 728639) để cung cấp dịch vụ thanh toán. Chúng tôi cũng được đăng ký bởi HMRC như là đơn vị kinh doanh tiền tệ (số đăng ký 12861136). Remitly U.K., Ltd. được đăng ký hoạt động hữu hạn tại Anh với số đăng ký kinh doanh 09896841. Địa chỉ đăng ký kinh doanh Ten Bishops Square, Eighth Floor, London E1 6EG

Chính sách phản hồi

Chúng tôi rất xin lỗi nếu dịch vụ của chúng tôi chưa làm bạn hài lòng. Chúng tôi muốn tiếp nhận góp ý và giúp bạn giải quyết vấn đề. Bạn có thể gửi email để phản hồi về dịch vụ của chúng tôi qua se-complaints@remitly.com.

Nếu bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý phản hồi của bạn, bạn có thể liên hệ UK Financial Ombudsman Service (“FOS”). FOS là dịch vụ độc lập và miễn phí, có thể giúp hoà giải khúc mắc giữa 2 bên. Bạn có thể tìm thấy thông tin về FOS và cách liên hệ với họ qua www.financial-ombudsman.org.uk. FOS sẽ không tính phí nếu bạn gửi lời phàn nàn và nếu bạn vẫn không hài lòng với kết quả, bạn có thể mang đến cơ quan pháp lý. Ngoài ra, xin lưu ý rằng hồ sơ tranh chấp có thể được gửi online thông qua European Online Dispute Resolution Platform tìm thấy tại http://ec.europa.eu/odr.