By using Remitly you agree to our use of cookies to enhance your experience.

Kampanjen transaktion utan avgift från Sverige till Philippines

Villkor:

 • För att vara berättigad att delta i kampanjen transaktion utan avgift från Sverige till Philippines ("Kampanjen") måste du anmäla dig på Remitlys landningssida som har varumärket för transaktion utan avgift och genomföra din första överföring till Philippines.
 • Kampanjen är endast tillgänglig för förstagångsanvändare och är begränsad till en (1) per kund. Befintliga kunder är inte berättigade att delta i denna kampanj. Denna kampanj är inte giltig tillsammans med något annat erbjudande.
 • Remitly förbehåller sig rätten att begränsa antalet personer per hushåll som är berättigade till denna kampanj. Alla försök från en kund att missbruka denna kampanj genom att använda flera/olika identiteter, registreringar, inloggningar och/eller andra metoder kommer att diskvalificera kunden från att utnyttja kampanjen i enlighet med Remitlys eget gottfinnande.
 • Kampanjen ger berättigade kunder rätten att utföra en (1) överföring till Philippines utan transaktionsavgifter för den första överföringen ("kvalificerad överföring").
 • Villkor för avgiftsfria överföringar. Överföringen utan avgift tillämpas direkt på din första genomförda transaktion under kampanjperioden. Överföringar som utförs utanför kampanjperioden är inte berättigade till en överföring utan transaktionsavgift. Transaktion utan avgift gäller inte transaktioner som utförs med kreditkort.
  • En överföring anses vara "framgångsrikt genomförd" när medel sätts in på din avsedda mottagares bankkonto eller hämtas upp av din mottagare vid en hämtningsplats för kontanter.
 • Genom att delta i kampanjen kommer du att diskvalificeras för deltagande i andra kampanjer som Remitly eventuellt kommer att bedriva och som du annars skulle ha varit berättigad till. Ditt val att delta i kampanjen är slutgiltigt.
 • Kampanjen kommer att gälla för kvalificerade överföringar som utförs under kampanjperioden. "Kampanjperioden" börjar den 28 Oktober 2019 kl. 9:00 a.m Centraleuropeisk tid och slutar 10:02:00 am -0800 Centraleuropeisk tid den December 31st 2020 . Remitlys server är den officiella klockan för kampanjen.
 • Otillräckliga medel för din överföring diskvalificerar dig för kampanjen. Kampanjen kommer inte att vara giltig för någon annars kvalificerad transaktion som avbryts antingen av dig eller Remitly.
 • Detta är ett tidsbegränsat erbjudande. Remitly förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan förvarning, avbryta kampanjen. Alla kvalificerade överföringar kommer att genomföras om de påbörjas före kampanjens slut. Remitly förbehåller sig rätten att ogiltigförklara kampanjen eller enskilda överföringar om överföringar verkar vara bedrägliga eller inte överensstämmer med Remitlys användaravtal. Remitly förbehåller sig rätten att diskvalificera överföringar som enligt deras uppfattning är avsedda att kringgå kampanjregler eller anses vara missbrukande.
 • Om du har rätt till någon återbetalning har du inte rätt till något belopp som är större än beloppet som du betalat för att göra överföringen. Observera att valutakurser kan ändras.
 • Du får inte delta i kampanjen om detta skulle vara förbjudet enligt någon tillämplig lag, stadga eller förordning. Alla uppgifter som samlas in från dig som en del av kampanjen ska omfattas av Remitlys integritetspolicy.
 • Ditt deltagande i kampanjen styrs även av och omfattas av villkoren i Remitlys användaravtal samt andra villkor och meddelanden som finns tillgängliga i vår tjänst. Se även vårt dokument Viktig information om tjänsten som innehåller information om användningen av Remitly-tjänsten. Om och i den utsträckning de dokumenten inte överensstämmer med dessa villkor, ska dessa villkor ha företräde i den fråga som omfattas av avvikelsen.
 • Andra avgifter och kostnader kan gälla för din överföring av pengar och vi rekommenderar att du granskar dem via vår tjänst och vårt användaravtal.
 • Kampanjen tillhandahålls och bedrivs av Remitly Europe Limited(" Remitly") och erbjuds endast till invånare i Sverige. Remitly Europe Limited, i affärssammanhang Remitly, regleras av Central Bank of Ireland. Remitly Europe Limited är registrerat i Irland med företagsnummer 629909.