Tasa de cambio fija Filipinas 5.69 PHP

Spesialvalutakurs fra Norge til Philippines + gratis transaksjon-kampanjen

Vilkår og betingelser:

 • PFor å være kvalifisert til spesialvalutakurs + gratis transaksjon fra Norge til -kampanjen («kampanje»), må du registrere deg hos Remitly via Remitlys spesialvalutakursmerkede målside og fullføre første overføring til Philippines .
 • Kampanjen er kun tilgjengelig for førstegangskunder og er begrenset til én (1) per kunde. Eksisterende kunder er ikke kvalifisert for denne kampanjen. Denne kampanjen er ikke gyldig med andre tilbud.
 • Remitly forbeholder seg retten til å begrense antall personer per husstand som er kvalifisert for denne kampanjen. Ethvert forsøk fra en kunde på å misbruke denne kampanjen ved å bruke flere/forskjellige identiteter, registreringer, pålogginger og/eller andre metoder, vil diskvalifisere kunden fra å motta kampanjen etter Remitlys eget skjønn.
 • Kampanjen vil gi kvalifiserte kunder rett til å: (i) foreta én (1) overføring uten transaksjonsgebyrer på din første overføring («kvalifiserende overføringen»); og (ii) foreta én (1) overføring på opp til NOK 10000 til Philippines til den valutakursen («spesialvalutakursen») som publiseres på Remitlys spesialvalutakursmerkede målside eller mobilapp som er koblet til disse vilkår og betingelser, da denne kursen ble publisert på det tidspunktet den kvalifiserende transaksjonen ble innsendt av deg.
  • Betingelser for gratis overføring.Gratisoverføringen blir brukt direkte på din første vellykkede transaksjon i kampanjeperioden. Overføringer sendt utenfor kampanjeperioden vil ikke være kvalifisert til en gratis overføring. Gratistransaksjoner gjelder ikke for transaksjoner med kredittkort.
   • Betingelser for spesialvalutakurs.Spesialvalutakursen vil anvendes av Remitly direkte på din kvalifiserende overføring opp til kampanjetaket. Spesialvalutakursen er gyldig for kvalifiserende overføringer som innsendes i løpet av kampanjeperioden og må være fullført for å kvalifisere for spesialvalutakursen. Hvis du sender under det nevnte kampanjetaket, vil spesialvalutakursen ikke gjelde for etterfølgende overføringer.
   • En overføring betraktes som «vellykket» når midlene settes inn på mottakerens bankkonto eller hentes av mottakeren på avdeling for kontantutbetalinger. Hvis transaksjonen ikke lykkes å gjennomføre, vil spesialvalutakursen som er tilgjengelig på igangsettingstidspunktet ikke bli anvendt for fremtidige overføringer.
   • Beløp som sendes ut over kampanjetaket vil sendes til den valutakursen som gjelder for den tjeneste som er valgt av deg på transaksjonstidspunktet.
   • Alle valutakurser er underlagt endringer fra tid til annen etter Remitlys skjønn. Spesialvalutakursen har ingen kontantverdi og kan ikke overføres.
  • Valget ditt om å delta i kampanjen gjør at du ikke kan delta i andre kampanjer som Remitly kan ha, og som du ellers kanskje hadde vært kvalifisert til. Valget ditt om å delta i kampanjen er endelig.
  • Kampanjen vil være gyldig for kvalifiserende overføringer sendt i kampanjeperioden. «Kampanjeperioden» begynner den May 22, 2019 klokken og slutter klokken CET den Dec 31, 2019. Remitlys server viser offisiell tid for kampanjen.
  • Utilstrekkelig finansiering av overføringen din gjør at du ikke er kvalifisert for kampanjen. Kampanjen kommer ikke til å være gyldig for en ellers kvalifiserende transaksjon som blir kansellert av deg eller av Remitly.
  • Dette er et tidsbegrenset tilbud. Remitly forbeholder seg retten til å kansellere kampanjen når som helst, med eller uten forvarsel. Enhver kvalifiserende overføring kommer til å bli godtatt dersom de er satt i gang før kampanjen ble kansellert. Remitly forbeholder seg retten til å annullere kampanjen, eller individuelle overføringer, hvis overføringene ser ut til å være falske eller ikke er i samsvar med Remitlys brukeravtale. Remitly forbeholder seg retten til å diskvalifisere overføringer som etter deres mening er ment å omgå kampanjereglene, eller anses å være misbrukende.
  • Hvis du har krav på tilbakebetaling, har du ikke rett til å motta noe beløp som er større enn beløpet du har betalt for å overføre penger. Vær oppmerksom på at valutakursene kan endres.
  • Du kan ikke delta i kampanjen der loven, vedtekter eller regelverk ikke tillater det. All informasjon som er hentet inn fra deg som en del av kampanjen, skal være underlagt Remitlys personvernerklæring
  • Deltakelsen din i kampanjen styres også av og er underlagt vilkårene i Remitlys brukeravtale og andre vilkår og merknader som er tilgjengelige for tjenesten vår. Se også vårt viktige tjenesteinformasjon-dokument som inneholder detaljer om bruken av Remitlys tjeneste. Hvis og i den grad det er en konflikt eller uoverensstemmelse mellom disse dokumentene og disse vilkårene, vil disse vilkårene være gjeldende i den grad av en uoverensstemmelse.
  • Andre gebyrer og kostnader kan gjelde for pengeoverføringen din, og vi anbefaler at du går gjennom disse via vår tjeneste og vår brukeravtale.
  • Denne kampanjen leveres og drives av Remitly U.K, Ltd og tilbys kun til innbyggere i NORGE. Remitly er et selskap registrert i England og Wales med foretaksnummer 09896841. Registrert adresse: Eighth Floor, Ten Bishops Square, London, Storbritannia, E1 6EG. Remitly er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority under Payment Services Regulations 2017 (referansenummer: 728639) for leveranse av betalingstjenester. Vi er også registrert av HMRC som en finansvirksomhet (med registreringsnummer 12861136).