By using Remitly you agree to our use of cookies to enhance your experience.

Gratis transaksjon fra Norway til Philippines-kampanjen

Vilkår og betingelser:

 • For å være kvalifisert til gratis transaksjon-kampanjen («kampanje») fra [Norway] til Philippines, må du registrere deg hos Remitly via Remitlys gratis transaksjonsmerkede målside og fullføre første overføring til Philippines.
 • Kampanjen er kun tilgjengelig for førstegangskunder og er begrenset til én (1) per kunde. Eksisterende kunder er ikke kvalifisert for denne kampanjen. Denne kampanjen er ikke gyldig med andre tilbud.
 • Remitly forbeholder seg retten til å begrense antall personer per husstand som er kvalifisert for denne kampanjen. Ethvert forsøk fra en kunde på å misbruke denne kampanjen ved å bruke flere/forskjellige identiteter, registreringer, pålogginger og/eller andre metoder, vil diskvalifisere kunden fra å motta kampanjen etter Remitlys eget skjønn.
 • Kampanjen gir kvalifiserte kunder rett til å foreta én (1) overføring til Philippines uten transaksjonsgebyrer for første overføring («kvalifiserende overføring»).
 • Betingelser for gratis overføring. Gratisoverføringen blir brukt direkte på din første vellykkede transaksjon i kampanjeperioden. Overføringer sendt utenfor kampanjeperioden vil ikke være kvalifisert til en gratis overføring. Gratistransaksjoner gjelder ikke for transaksjoner med kredittkort.
  • En overføring betraktes som «vellykket» når midlene settes inn på mottakerens bankkonto eller hentes av mottakeren på avdeling for kontantutbetalinger.
 • Valget ditt om å delta i kampanjen gjør at du ikke kan delta i andre kampanjer som Remitly kan ha, og som du ellers kanskje hadde vært kvalifisert til. Valget ditt om å delta i kampanjen er endelig.
 • Kampanjen vil være gyldig for kvalifiserende overføringer sendt i kampanjeperioden. «Kampanjeperioden» begynner den 31. juli 2018 klokken 9:00 a.m. Sentral-Europa tid og slutter klokken 11:59 p.m. Sentral-Europa tid den 31. juli 2018. Remitlys server viser offisiell tid for kampanjen.
 • Utilstrekkelig finansiering av overføringen din gjør at du ikke er kvalifisert for kampanjen. Kampanjen kommer ikke til å være gyldig for en ellers kvalifiserende transaksjon som blir kansellert av deg eller av Remitly.
 • Dette er et tidsbegrenset tilbud. Remitly forbeholder seg retten til å kansellere kampanjen når som helst, med eller uten forvarsel. Enhver kvalifiserende overføring kommer til å bli godtatt dersom de er satt i gang før kampanjen ble kansellert. Remitly forbeholder seg retten til å annullere kampanjen, eller individuelle overføringer, hvis overføringene ser ut til å være falske eller ikke er i samsvar med Remitlys brukeravtale. Remitly forbeholder seg retten til å diskvalifisere overføringer som etter deres mening er ment å omgå kampanjereglene, eller anses å være misbrukende.
 • Hvis du har krav på tilbakebetaling, har du ikke rett til å motta noe beløp som er større enn beløpet du har betalt for å overføre penger. Vær oppmerksom på at valutakursene kan endres.
 • Du kan ikke delta i kampanjen der loven, vedtekter eller regelverk ikke tillater det. All informasjon som er hentet inn fra deg som en del av kampanjen, skal være underlagt Remitlys personvernerklæring.
 • Deltakelsen din i kampanjen styres også av og er underlagt vilkårene i Remitlys brukeravtale og andre vilkår og merknader som er tilgjengelige for tjenesten vår. Se også vårt viktige tjenesteinformasjon-dokument sm inneholder detaljer om bruken av Remitlys tjeneste. Hvis og i den grad det er en konflikt eller uoverensstemmelse mellom disse dokumentene og disse vilkårene, vil disse vilkårene være gjeldende i den grad av en uoverensstemmelse.
 • Andre gebyrer og kostnader kan gjelde for pengeoverføringen din, og vi anbefaler at du går gjennom disse via vår tjeneste og vår brukeravtale.
 • Denne kampanjen leveres og drives av Remitly U.K, Ltd (« Remitly ») og tilbys kun til innbyggere i NORGE. Remitly er et selskap registrert i England og Wales med foretaksnummer 09896841. Registrert adresse: Eighth Floor, Ten Bishops Square, London, Storbritannia, E1 6EG. Remitly er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority under Payment Services Regulations 2009 (referansenummer: 728639) for leveranse av betalingstjenester. Vi er også registrert av HMRC som en finansvirksomhet (med registreringsnummer 12861136).