By using Remitly you agree to our use of cookies to enhance your experience.

Promotie voor Gratis Transacties van Nederland naar Philippines

Algemene voorwaarden:

 • Om in aanmerking te komen voor de promotie ('Promotie') van een Gratis Transactie van Nederland naar Philippines moet u zich aanmelden voor Remitly via de aangegeven landingspagina voor gratis transacties van Remitly en uw eerste overschrijving naar Philippines succesvol afronden.
 • De Promotie is alleen beschikbaar voor nieuwe klanten en is beperkt tot één (1) per klant. Bestaande klanten komen niet in aanmerking voor deze promotie. Deze Promotie is niet geldig met andere aanbiedingen.
 • Remitly behoudt zich het recht voor het aantal in aanmerking komende personen per huishouden te beperken voor deze Promotie. Elke poging van een klant om misbruik te maken van deze Promotie door meerdere/verschillende identiteiten, registraties, logins en/of andere methoden te gebruiken, diskwalificeert de klant voor het ontvangen van de Promotie volgens het eigen oordeel van Remitly.
 • De Promotie geeft in aanmerking komende klanten het recht één (1) overschrijving naar Philippines te doen zonder transactiekosten op uw eerste overschrijving (de 'kwalificerende overschrijving').
 • Voorwaarden voor gratis overschrijving. De gratis overschrijving zal direct worden toegepast op uw eerste succesvol afgeronde transactie gedurende de Promotieperiode. Overschrijvingen die buiten de Promotieperiode worden ingediend, komen niet in aanmerking voor een gratis overschrijving. Gratis transacties zijn niet van toepassing op transacties gedaan met creditcards.
  • Een overschrijving wordt geacht 'succesvol afgerond' te zijn wanneer het geld is gestort op de bankrekening van uw bedoelde ontvanger f is opgehaald door uw ontvanger bij een locatie waar contanten worden opgehaald.
 • Door uw keuze om deel te nemen aan de Promotie komt u niet in aanmerking om deel te nemen aan andere promoties die Remitly kan houden en waar u anders voor in aanmerking zou komen. Uw keuze om deel te nemen aan de Promotie is definitief.
 • De Promotie is geldig voor gekwalificeerde overschrijvingen ingediend tijdens de Promotieperiode. De 'Promotieperiode' begint op 31 juli 2018 um 09:00 uur Midden-Europese Tijd en eindigt om 11:59 PM Midden-Europese Tijd op 31 januari 2019. De server van Remitly is de officiële klok voor de Promotie.
 • Door onvoldoende financiering van uw overschrijving komt u niet in aanmerking voor de Promotie. De Promotie is niet geldig voor alle anderszins gekwalificeerde transacties die door of door u of door Remitly geannuleerd worden.
 • Dit is een aanbieding die beperkt geldig is. Remitly behoudt zich het recht voor de Promotie te allen tijde te annuleren, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Alle kwalificerende overschrijvingen worden gehonoreerd als voorafgaand aan de annulering van de Promotie begonnen zijn. Remitly behoudt zich het recht voor de Promotie of individuele overschrijvingen nietig te verklaren als de overschrijvingen frauduleus lijken te zijn of de Gebruikersovereenkomst van Remitly schenden. Remitly behoudt zich het recht voor overschrijvingen te diskwalificeren die naar haar mening bedoeld zijn om de regels van de Promotie te omzeilen of geacht worden onrechtmatig te zijn.
 • Als u recht hebt op een terugbetaling, dan hebt u geen recht om een bedrag te ontvangen dat groter is dan het bedrag dat u hebt betaald om de geldoverschrijving te maken. Houd er rekening mee dat wisselkoersen van vreemde valuta onderhevig zijn aan verandering.
 • U mag niet deelnemen aan de Promotie als deelname door een toepasselijke wet, statuut of voorschriften verboden zou zijn. Alle informatie die van u verzameld wordt als onderdeel van de Promotie is onderhevig aan het Privacybeleid van Remitly.
 • Andere kosten kunnen van toepassing zijn op uw geldoverschrijving en we raden u om deze via onze dienst en onze Gebruikersovereenkomst te herzien. Deelnemers van de Promotie zijn verantwoordelijk voor de aftrek of aangifte van alle fiscale aspecten met betrekking tot de Promotie, als deze op enige wijze van toepassing zijn.
 • Uw deelname aan de Promotie wordt ook beheerd door en is onderhevig aan de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst van Remitly en andere voorwaarden beschikbaar gesteld op onze dienst. Raadpleeg ook ons document Belangrijke informatie over de dienst dat details verstrekt over het gebruik van de Remitly-dienst. Als en voor zover er een conflict of inconsistentie bestaat tussen die documenten en deze voorwaarden, dan hebben deze voorwaarden voorrang voor zover deze betrekking hebben op een inconsistentie.
 • Deze Promotie wordt verstrekt en beheerd door Remitly U.K, Ltd (' Remitly') en wordt alleen aangeboden aan inwoners van Nederland. Remitly is een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsregistratienummer 09896841. Vestigingsadres: Eighth Floor, Ten Bishops Square, Londen, Verenigd Koninkrijk, E1 6EG. Remitly is bevoegd en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority onder de Payment Services Regulations 2009 (referentienummer 728639) voor de voorziening van betalingsdiensten. We zijn ook geregistreerd bij de HMRC als zakelijk bedrijf inzake geldtransacties (met registratienummer 12861136). Klachten met betrekking tot de Promotie kunnen worden gestuurd naar Welby House, 96 Wilton Road, Londen SW1V 1DW Verenigd Koninkrijk ter attentie van het Head of Marketing.