Philippines Philippines

Hạn mức chuyển tiền của bạn là gì?

Khi bạn chuyển tiền lần đầu với Remitly, chúng tôi giới hạn số tiền bạn có thể chuyển trong vòng 24 giờ để tuân theo các quy định chung của pháp luật. Để yêu cầu tang hạn mức chuyển tiền cũng không hề khó. Nhấn vào đây để xem và quản lý hạn mức chuyển tiền của bạn.