Philippines Philippines

Tôi điều chỉnh hoặc huỷ giao dịch bằng cách nào?

Để điều chỉnh giao dịch

Bạn có thể thay đổi thông tin người nhận hoặc phương thức giao tiền nếu giao dịch của bạn chưa hoàn tất, Vui long liên hệ với chúng tôi và cung cấp số biên lai, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thay đổi.

Các điều chỉnh sẽ được cập nhật ngay lập tức và có thể dẫn đến giao dịch bị chậm trễ.

Để huỷ giao dịch

Remitly giúp bạn thực hiện thao tác này một cách dễ dàng từ website hoặc ứng dụng di động:

  1. Tìm giao dịch bạn muốn huỷ bằng cách nhấn vào “Lịch sử giao dịch” trên website Remitly hoặc “Chi tiết giao dịch” trên ứng dụng di động.
  2. Ở dưới cùng của biên lai, chọn “Huỷ giao dịch”.
  3. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp lý do huỷ để giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của Remitly.
  4. Khi giao dịch đã được huỷ bạn sẽ nhận được biên lai mới xác nhận huỷ giao dịch và trạng thái hoàn tiền qua email.